Skip to content

Security by design

Bij Halito! komt security op de eerste plaats. We kunnen wel leuke features ontwikkelen maar als persoonsgegevens niet op een veilige manier worden bewaard en verwerkt, heeft software geen nut. Ons principe is dan ook ‘Security by design’.

De beveiliging van een Software as a Service (SaaS) oplossing zoals Halito! is een continu proces en zorgt voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van applicaties. Veilige software is het resultaat van veiligheidsbewuste softwareontwikkelingsprocessen waarbij we software ontwikkelen met beveiliging als eerste prioriteit. De oplossing voor de beveiliging van software is overigens veel meer dan alleen de technologie.

Zonder een limitatieve opsomming te willen geven van alle maatregelen die we nemen, tonen we graag aan dat we security bijzonder ernstig nemen.

Bij Halito! komt security op de eerste plaats

De oplossing voor de beveiliging van software is veel meer dan alleen de technologie. Bij Halito! zijn we ons bewust van het hele plaatje.

Security by design in de applicatie

Security by design in de hosting

 • De hosting staat binnen de Europese Unie
 • Zowel de applicatie als de event websites zijn beveiligd met een SSL/TLS-certificaat
 • We stellen de zgn. SPF, DKIM en DMARC in om correct e-mails te versturen vanuit het Halito! platform
 • We kunnen een dedicated hosting opzetten per klant
 • Op dedicated hosting kunnen we IP-whitelisting activeren om toegang te krijgen als gebruiker

Security in de samenwerking

 • We maken duidelijke contractuele afspreken over het gebruik van de tool
 • We werken enkel samen als er een Verwerkersovereenkomst is

Permanente monitoring en audits

 • We monitoren onze applicatie permanent
 • We voorzien security monitoring met geautomatiseerde tools
 • We streven er steeds naar om beter te doen dan de gemiddelde industrie standaard
 • We laten in onderling overleg externe audits toe
 • We zitten in de laatste rechte lijn voor een ISO 27001 certificaat

GDPR compliant

Halito! legt de lat hoog als het gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Zowel in de applicatie, in de hosting als in de samenwerking is GDPR compliancy een rode draad.

 • Voldoe aan de Europese privacy wetgeving
 • Geen zorgen over beveiliging van klantgegevens
 • Betrouwbare partner in bescherming persoonsgegevens
Security nemen we bijzonder ernstig bij Halito!

ISO 27001 compliant

Halito! zit in de laatste rechte lijn voor het behalen van het ISO 27001 certificaat.

ISO 27001