In een sterk veranderende wereld waar klimaatverandering ook voor bedrijven een hot item is, willen we bij Halito! ons steentje bijdragen en CO2 neutraal worden. Onze collega Raf volgt opleidingen over energie, gaat naar seminars, speurt het internet af, vraagt chat gpt uit over energie, spreekt mensen aan… en… schrijft blogs over de zoektocht om Halito! CO2 neutraal te krijgen tegen eind 2023.

Hoeveel energie verbruik jij?

Ken jij de uitstoot van broeikasgassen door jouw onderneming? En wat doe je om die te verminderen? Deze vragen worden tegenwoordig vaak gesteld aan bedrijven, ook aan Halito!. Als we naar onze wereld kijken, is het de hoogste tijd om ons inderdaad bewust te worden van ons eigen aandeel. Hoe gaan we onze werking met zo weinig mogelijk schade aan de omgeving organiseren?

Om hierrond iets te ondernemen, moeten we eerst kijken naar de bron van onze uitstoot. En dan zie je dat alles begint bij het verkrijgen of omzetten van energie. Want wat gebeurt er allemaal voor we deze energie bruikbaar bij ons krijgen?

3 energiebronnen

Vanuit de natuurlijke primaire energiebron gaan we aan de slag om gas, petroleum of elektriciteit bij ons te krijgen.

Gas

Gas is het eenvoudigste. Je boort op de juiste plaats een gat in de grond, vangt het gas op, voegt nog wat geurstoffen toe voor de veiligheid en brengt het via een buizen of flessen systeem bij de eindgebruiker. Quasi 100% rendement. Weinig of geen verlies, weinig of geen bewerking.

Petroleum

Petroleum is een stuk complexer. De opgepompte olie moet via een raffinaderij bewerkt worden om dan als diesel of benzine beschikbaar gesteld te worden. Ook hier zijn weinig verliezen. Via fractioneringskolommen worden de gepaste producten onttrokken. Rendement is hier rond  de 90%.

Elektriciteit

Elektriciteit is een ander paar mouwen. Om de primaire energie om te zetten naar bruikbare elektriciteit hebben we in de klassieke systemen gas, petroleum of uranium nodig. Ecologische alternatieven zijn windmolens, zonnepanelen of waterkrachtcentrales. Om hier met de primaire energie, de nuttige energie te produceren, lopen de verliezen wel erg op. Gemiddeld hebben we een rendement van 40%. De rest zet zich om in warmte.

We verliezen energie

Maar dan zijn we er nog niet! Gas, petroleum of elektriciteit gebruiken we om iets aan te drijven: een motor, licht, verwarming. Opnieuw merken we hier verliezen. Om met een verbrandingsmotor een mechanische beweging te maken, hebben we een rendement van maar 30%. Om via elektriciteit een motor aan de gang te houden, ligt het rendement op 95%, voor licht is dat 15% en voor het gebruik van perslucht door een compressor is het rendement maar 10%. 

Wanneer we dan de volledige flow bekijken, hebben we voor 1KW primaire energie die we met elektriciteit willen omzetten in nuttige energie voor perslucht een rendement van 10% van 40% of 4% rendement. 96% gaat verloren in een of andere vorm…

Dat zet een mens toch aan het denken. Hoe kunnen we met deze primaire energie zo zuinig mogelijk omgaan? Zeker als je beseft dat de steenkool-, olie- en gasvoorraden beperkt zijn. Het verbruik stijgt nog steeds. We zijn als mens immers een gulzige energieverslinder. Een algemeen en individueel bewustzijn is dringend nodig om de voorraad verstandig te gebruiken én om de effecten van het gebruik te beseffen.

Aan de slag met energie!

Het gaat echter niet alleen over CO2-emissie. Het gaat er ook over om als denkende mens verantwoord om te gaan met onze planeet. En dan gaat het ook over overconsumptie, de ongelijke verdeling van de middelen, over verlies van biodiversiteit door industriële landbouw en bosontginning, over luchtverontreiniging door spuitbussen, over ongebreideld winstbejag,… Het gaat over ethisch, verantwoord mens en onderneming zijn op deze wereld.

Bij Halito! gaan we nu aan de slag om een inventaris te maken van ons energieverbruik. Waarvoor hebben we energie allemaal nodig? Waar verliezen wij energie? Hoeveel schade richten wij aan? En vooral: hoe kunnen we dit verminderen? Via deze blog blijf je op de hoogte. Tips voor ons? Deel ze aub met ons!