Het Expertisecentrum voor Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool heeft tijdens de coronacrisis een onderzoek gehouden onder de Belgische eventsector. Tijdens ons event ‘Online events are here to stay’ sprak docent/onderzoeker Joris Verhulst over dit onderzoek, de resultaten daarvan en de toekomst van events.

Het onderzoek over de toekomst van events

In opdracht van Visit Flanders en Event Flanders is -samen met alle grote eventfederaties- op vier momenten in 2020 een enquête gehouden onder organisaties waarbij minimaal 50% van de omzet voortkomt uit de organisatie van en/of toelevering aan events.

De financiële impact van COVID-19 op de sector

In maart 2020 gaven organisatoren aan 52% inkomstenverlies te hebben en dat liep op tot maar liefst 75% in december. Deze cijfers zien we de terug in de ontslagcijfers. Want behalve freelancers die niet/nauwelijks worden ingezet, heeft 45% van de organisaties in 2020 noodgedwongen afscheid moeten nemen van collega’s. De onzekerheid blijft, want 50% van de bedrijven verwacht (opnieuw) ontslagen in 2021.

Waar houdt de sector zich mee bezig?

Tijdens de tweede besmettingsgolf was 80% van de organisatoren bezig live events opnieuw te plannen. Dat percentage nam af naar 60% in december en in diezelfde periode was ongeveer 50% bezig met het organiseren van online events. Omdat op dat moment nog geen zicht was wanneer live events toegestaan zouden worden, was op dat moment slechts 40% bezig met het organiseren van live events.

De toekomst van events

Eventorganisatoren plannen vanaf het tweede kwartaal van 2021 weer live events en dat zet in een stijgende door naar het derde kwartaal. Het aantal online en hybride events wordt wat verminderd, maar blijft. In 2022 wordt 25% van de events online georganiseerd en hybride events is zelfs 33%. Hierdoor kunnen we stellen dat online en hybride events ook na corona zullen blijven.

Wanneer deze vraag letterlijk wordt gesteld aan de branche, geeft 63% van de organisatoren aan ervan overtuigd te zijn dan online en hybride events in de toekomst georganiseerd blijven worden.

Het volledige onderzoeksrapport download je hier. Hoe zie jij de toekomst van events? We zijn benieuwd! Deel je visie met ons via hello@halito.com.