Voldoet jouw event registratie aan alle privacy en security eisen?

De GDPR regelgeving werd in mei 2018 van kracht voor alle organisaties die on- en offline data verzamelen en/of analyseren die verbonden zijn aan Europese burgers. Heel wat organisaties hebben naar aanleiding van de verstrenging van de privacy wetgeving grote stappen gemaakt zodat hun event registratie in lijn is met de AVG/GDPR regelgeving. Toch is het niet evident om de theorie in de praktijk te brengen en de privacy en security regels consequent toe te passen voor events.

Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met enkele ervaringsdeskundigen twee events georganiseerd om event organisatoren in te lichten over:

  • Hoe creëer ik een waardevol aanbod waarop klanten zich willen inschrijven?
  • Wat betekent GDPR voor mijn marketingactiviteiten?
  • Wat is het verplichte ‘minimum’ om GDPR ready te zijn?
  • Hoe vraag ik op een correcte manier consent voor uitnodigingen voor events?
  • Hoe leg ik een dataregister aan?

Herbekijk de opnames van het webinar.

Het thema: “Getting the privacy & security basics right”, krijgt een vervolg. Deze keer willen we de event organisatoren helpen om de event communicatie verder te blijven regulariseren door het aanbieden van een quick scan en direct inzetbare verbetertips.

Naar aanleiding van de Cyber Monday is het idee ontstaan om een deze quick scan aan te bieden. Vanuit onze ervaring in events en privacy delen we verbetertips zodat de winnaar van deze actie het registratieproces veilig, rechtsgeldig en efficiënt kan voortzetten.

Wil jij nakijken of jouw event registratieproces voldoet aan de privacy en security wetgeving? Raadpleeg onze whitepaper met 13 tips voor een veilige event communicatie.

Download de whitepaper